Bra bolag

BRA BOLAG:

Bra historik och konsistens
– Ökar vinsten och utdelningen per aktie stadigt.
– Hur stod det emot lågkonjukturer och finanskriser

Starkt varumärke
– Ger trogna kunder och möjlighet till högre lönsamhet.
– Kännt märke, bra i e-handel
– Tex. Coca Cola, Assa Abloy, Swedish Match

Smart affärsmodell
– Sälja spadar till grävarna, istället för att gräva själv.
– Hellre leverantör en slutaffär
– Lisensavg. ger mera i längden en att sälja en produkt för engångssumma.

Lönsamhet och kassaflöden
– Förluster och negativa kassaflöder håller inte i längden
– Stigande vinster viktigt
– Starka finanser kan ge möjligheter till expansion och bolagsförvärv.

Bra avkastning på eget kapital
– Vinstmarginalerna ska vara höga och gärna stigande

Starka Finanser
– Låg skuld och bra kassaflöden

Enkel och tydlig verksamhet
– Att förstå vad de gör
– Mat och kläder e enkelt, men forskning..
– Mindre beroende av personal och ledning

Klarar konkurrensen och håller marknadsandelarna.
– Bra bolag har en fördel mot konkurrenterna.
– Tex. Amazon, Autoliv.
– 1-3 största på marknaden är viktigt.

Förutsäjbar och trygg efterfrågan
– Läkemedel och mat behövs alltid.
– Astra, Axfood, Ica

Bra ledning
– Skall vara långsiktig och stå emot modetrender och aktivistfonder.
– Skall kunna erkänna sitt misstag och inte skönmåla.
– Vinstmarginal som stiger med åren ett bevis på bra ledning
– Engagerad VD som storägare
– Atlas Copco, Hexagon, Hexpol, Lundberg.

Diversifieringens och utjämningens nytta

Såg nyligen en video, var vi ser tydligt diversifieringens och utjämningens nytta.

Två investeringar A 50% och B 50%

A värde
1. året +100% och
2. året -50%.

B värde
1. året -50% och
2. +100%

Se att i slutet av 2. året är båda på samma nivå som vid start. Värdet ändrat 0.
Om vi äger 50% var och trimmar årligen.
Slutvärdet blir annorlunda.

År 1: Samma utveckling.
A +100%=
50% x 100% = 50%
B -50%=
50% x (-50%) = -25%

Total värdeökning efter 1 år +25%.

Vi trimmar ägande, så att båda blir 50%.

Utveckling år 2:
A -50%=
50% x (-50%) = -25%

B +100%=
50% x 100% = +50%. Total ökning +25% :)

Vår investering ökade totalt 56,25%.
Utjämnad
Vi trimmar ägande, så att båda blir 50%.

Utveckling år 2: A -50%= 50% x (-50%) = -25%

B +100%= 50% x 100% = +50%. Total ökning +25% :)

Vår investering ökade totalt 56,25%.

Videon ser ni här (tiden 52:00): MIT video