4020 Grundläggande Strategi


Grundläggande Strategi (4020)
Att varje investerad 1000 kr idag ska generera minst 400 kr i utdelning om 20 år. Med andra ord 40 % i direktavkastning om 20 år. Därför är det helt ointressant hur mycket aktierna går upp eller ner. Det viktigaste är hur mycket utdelning jag får idag och hur mycket utdelningstillväxt jag kan räkna med varje år samt den utdelningen som jag kommer att få om 20 år, relativt till den investeringen jag har gjort.

Utdelningens betydelse under långtidsinvestering.
(Bilden ur, http://www.fool.com/)

Är detta mål realistiskt?
Kan jag verkligen få ex. 200 000 kr i utdelning varje år om jag bara sparar 500 000 kr idag?
Det är väldigt realistiskt om man ser historiskt.

Det är 4 saker som är viktiga:
1.Utdelningstillväxten
2.Direktavkastningen idag
3.Återinvestering av utdelningarna
4.Regelbundet sparande

1.Utdelningstillväxten
Historisk sett har utdelningen för de bästa företagen (företag som satsar på utdelningspolicy) ökat i genomsnitt med 10 % per år. De flesta företag har lyckats hålla en tillväxt lika med eller mer än 15%. (Men det är inte många bolag som har lyckats hålla 15% under mer än 7-10 år.)

2.Direktavkastningen
Det andra viktiga är att man måste få ganska hög direktavkastning från början, men det ska vara en bra balans mellan utdelningstillväxten och högt direktavkastning. Man ska vara försiktigt med bolag som har ett högre direktavkastning än 5-6 %. För det första risken är stor att det inte finns någon utdelningstillväxt eller så är den väldigt låg och för det andra måste bolaget troligtvis minska utdelningen kraftigt. Det bästa är nog en siffra mellan 4-6%, men man ska vara bredd på 3-4% ifall om det är ett kvalitetsföretag som har ett högre utdelningstillväxt. Som sagt det är viktigare att kolla på själva företaget än på direktavkastningen.

3.Återinvestering
Kanske det viktigaste och den mest bortglömda faktorn är ”ränta på ränta”. Varför är den så viktigt? -Jo, eftersom det gör stort skillnad när vi pratar om 15-20 år. Varje återinvesterad utdelningskrona kommer att öka tillväxten. Ökningen är väldigt liten i början men efter 10 år kommer den att växa ordentligt och kan oftast motsvara mer än 50% av vinsten. Återinvestering kan i genomsnitt öka utdelningstillväxten med 2,5 % varje år. 2,5% låter lite men det ger väldigt mycket efter 20 år.Om man ska jämföra OMX med SIX Return Index (som räknar in utdelningarna). Mellan åren 2000 till 2014 har OMX gått upp med 20 % medan SIX Return Index har gått upp över 120 %. Det motsvarar mer än 5 gånger när man räknar med utdelningarna under 14 år.

4. Regelbundet sparande
Sist men inte minst är det regelbundet sparande som gäller om man vill nå en ännu högre utdelningstillväxt. I regel är det bästa sättet är spara så lite (eller så mycket pengar) så att man inte behöver sälja aktierna om man behöver pengar. Det viktigaste är, hur lite än du sparar varje månad, så kommer det göra stort skillnad över 20 år.

Comments are closed.