Service

Sprängbilder

http://www.triumphcenteruppsala.se/index.php?action=showParts&id=236209

Laddning av MC-batterier

• Tänk på att du måste underhålla ett MC-batteri betydligt oftare än ett vanligt startbatteri. Vi rekommenderar att du laddar det varannan månad. Ta för vana att alltid ladda batteriet innan det ställs undan för förvaring och innan det tas i bruk. Förvara batterierna på ett svalt och torrt ställe för att behålla laddningen så länge det går.

• Ladda alltid batterierna i ett ventilerat utrymme för att undvika att det utvecklas explosiv knallgas. Hantera batterierna aktsamt – det kan räcka med statisk elektricitet för att skapa en explosion.

1. Montera av kabelskon, när motorcykeln inte används.

2. Anslut en batteriladdare som ger max 10% av batteriets totala kapacitet (Ah). Överladdning förkortar batteriets livslängd.

3. Håll alla MC-batterier fulladdade. Då förlängs livsläng- den. Ladda batteriet i minst 24 timmar om det skulle bli urladdat.

4. Vänta i två timmar efter avslutad laddning innan du monterar batteriet i motorcykeln.

5. Vinterförvara det laddade batteriet svalt och torrt. Underhållsladda batteriet varannan månad.

OBS! Tänk på att vissa MC-batterier endast innehåller 6 Volt.

Servicebok

Seat Removal To remove the seat:
• Insert the ignition key into the seat lock and turn it anticlockwise. This will release the seat from its lock.
1. Seat lock The seat lock is located on the left hand side of the motorcycle, on the frame below the seat. The seat can be removed to gain access to the battery, fuse box (on
• Slide the seat upwards and rearwards for complete removal from the motorcycle.

Seat Installation To refit the seat:
• Engage the seat’s tongue underneath the bracket near the fuel tank.
• Line up the hinges and press down at the rear to engage the seat lock.

Note An audible click can be heard when the seat is fully engaged into its lock.

Speed Twin, Thruxton and Thruxton R 3 1 2 4 1.
Battery 2. Positive (+) terminal 3. Negative (-) terminal 4. Battery strap To remove the battery:
• Remove the seat (see page 72).
• Disconnect the battery leads, negative (black) lead first.
• Remove the battery strap and the USB port socket.
• Take the battery out of the case.

Speed Twin, Thruxton and Thruxton R To install the battery:
• Place the battery in the battery case.
• Secure with the battery strap and make sure the USB port socket is refitted.
• Reconnect the battery, positive lead (identified with red tape) first. • Tighten the battery terminals to 4.5 Nm.
• Apply a light coat of grease to the terminals to prevent corrosion.
• Cover the positive terminal with the protective cap.
• Refit the seat (see page 72).

Comments are closed.