Diversifieringens och utjämningens nyttaHajautuksen ja tasauksen hyöty

Såg nyligen en video, var vi ser tydligt diversifieringens och utjämningens nytta.

Två investeringar A 50% och B 50%

A värde
1. året +100% och
2. året -50%.

B värde
1. året -50% och
2. +100%

Se att i slutet av 2. året är båda på samma nivå som vid start. Värdet ändrat 0.
Om vi äger 50% var och trimmar årligen.
Slutvärdet blir annorlunda.

År 1: Samma utveckling.
A +100%=
50% x 100% = 50%
B -50%=
50% x (-50%) = -25%

Total värdeökning efter 1 år +25%.

Vi trimmar ägande, så att båda blir 50%.

Utveckling år 2:
A -50%=
50% x (-50%) = -25%

B +100%=
50% x 100% = +50%. Total ökning +25% :)

Vår investering ökade totalt 56,25%.
Utjämnad

Vi trimmar ägande, så att båda blir 50%.

Utveckling år 2: A -50%= 50% x (-50%) = -25%

B +100%= 50% x 100% = +50%. Total ökning +25% :)

Vår investering ökade totalt 56,25%.

Videon ser ni här (tiden 52:00): MIT video

Comments are closed.