Diversifieringens och utjämningens nytta

Såg nyligen en video, var vi ser tydligt diversifieringens och utjämningens nytta.

Två investeringar A och B

A värde 1. året +100% och 2. året -50%.
B värde 1. året -50% och 2. +100%


Se att i slutet av 2. året är båda på samma nivå som vid start. Värdet ändrat 0.
Om vi äger 50% av båda och trimmar årligen Värde ändringen blir annorlunda.

År 1: Samma utveckling.
A 50% x 100% = 50%
B 50% x (-50%) = -25% Totalt efter 1 år. Värdeökning +25%.

Efter detta trimmar vi ägande, så att boda blir 50%.

Utveckling år 2:
A 50% x (-50%) = -25%
B 50% x 100% = +50%. Total ökning +25% :)

Vår investering ökade totalt 56,25%.
aplusb_yhdessa

Videon ser ni här (tiden 52:00): MIT video